Watt's Next

Foto: Tim Briers

In elke huiskamer een mini-COP 26

Tim Briers

COP 26 is gestart. Na alle berichtgeving over wat ons klimaatgewijs te wachten staat, kan ik me voorstellen dat je deze top met iets meer aandacht volgt dan alle voorgaande. We stevenen immers af op een opwarming van 2,7 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en dat tegen het einde van deze eeuw. We hebben nog driekwart van deze eeuw te gaan en zitten aan 1,2 graden. Dus ja, deze top zou weleens de meest beslissende kunnen zijn van deze eeuw, beslissend om het tij af te remmen. 


Afremmen, maar niet stoppen


Ik heb het woord 'afremmen' niet zomaar gebruikt. Klimaatverandering is immers een proces dat nog tientallen, zelfs honderden jaren zal blijven voortgaan, zelfs al halveren we onze uitstoot nu of bereiken we een nuluitstoot tegen 2050. Het is immers geen proces met een aan- of uitknop. Van wat we nu uitstoten zien we de effecten misschien pas over 50 jaar (om het simpel uit te drukken). Desalniettemin beslissen we vandaag over het lot van onze planeet en vooral van dat van de generaties na ons. Dat laatste is belangrijk om te onthouden, we leven immers vaak in het hier en nu, zeker onze politici zijn daar helden in. Langetermijndenken bestaat dan vaak niet, maar het is toch een knop die we nu echt wel gaan moeten omdraaien. Als men geschiedenis wil schrijven, doen de politici dat best vandaag aan de juiste kant ervan.

Foto: RIA Novosti

Het was dan ook een teleurstelling te vernemen dat er op de G20 weinig beslist werd. De aangeschroefde ambities van de rijkste landen ter wereld leken uiteindelijk een schaamlapje te zijn. China en Rusland willen nu nog hun uitstoot doen stijgen tot 2030, vooral om aan de toenemende vraag naar energie (de Chinese economie blijft groeien, welvaart stijgt, dus vraag naar energie stijgt evenredig) te voldoen. Echter wordt die vraag beantwoord met steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof met een gigantische CO2-uitstoot. Ze willen pas tegen 2060 die nuluitstoot bereiken. De Russische minister Lavrov was trouwens duidelijk: 2050, 2060, het is slechts een jaartal waarop we ons niet willen vastpinnen. Lees: het kan nog alle kanten opgaan.

Biden slaagt er evenmin in om zijn doelstellingen in eigen land waar te maken. Hij krijgt zijn voorstellen niet door het parlement, omdat er in eigen rangen en in die van de Republikeinen tegenstand is. Opnieuw het hier en nu, niemand durft te raken aan de steenkool-, gas- of olie-industrie in eigen land uit vrees om stemmen te verliezen. Terwijl hernieuwbare energie echt wel heel wat jobs kan creëren. In een sterk gepolariseerd land als de VS is dat een zeer moeilijk iets, vooral van zodra klimaat een politieke kleur krijgt. De Bolsanero's en de Trumps lachen stevig in het vuistje en kijken uit naar de volgende verkiezingen. 

België in de spiegel

Foto: Electrabel

Foto: Test-Aankoop

In België zie ik ook blijk van weinig ambitie. We hebben begin jaren 2000 aangekondigd dat we in 2025 uit kernenergie zouden stappen omwille van de risico's die verbonden zijn aan het kernafval en de daaraan gekoppelde milieu-impact. Dat was een goede beslissing waar ik 100% achterstond. Maar ik stond er enkel achter omdat de politiek toen ook aankondigde werk te maken van hernieuwbare energie om die kernuitstap mogelijk te maken. Ondertussen is onze staatsstructuur zo complex geworden dat er van die ambitie weinig in huis is gekomen. Ja, we hebben sprongen gemaakt met zonne- en windenergie, maar onvoldoende om die kernuitstap mogelijk te maken.


Door de complexe staatsstructuur, vergunningswetgeving en een onmogelijke bureaucratie worden heel veel projecten immers afgeremd of tegengehouden. In die mate dat we haast een kwarteeuw later beslissen om de transitie naar hernieuwbare energie op te vangen met gascentrales. Minister Van der Straeten (Groen!) legt dan wel in de nieuwsstudio uit waarom dit nodig is, geloofwaardig klinkt het niet. We hadden de transitie sneller en efficiënter moeten inzetten, 15 jaar geleden. Nogmaals ... langetermijnvisie. De transitie naar groene energie los je niet op met vervuilende gascentrales ook al zouden die zogezegd nauwelijks draaien (ze krijgen wel een miljard euro aan subsidies ...), dat staat echt haaks op waar we naartoe willen met de Europese Green Deal. En dan mag de minister dat nog 100 keer komen uitleggen, geen enkele burger gaat daar achter staan. Enkel politici krijgen dat uitgelegd, maar de burger niet. Too little, too late.

Op het moment van schrijven heeft de Vlaamse regering nog steeds geen knopen doorgehakt wat doelstellingen betreft voor de komende 8 jaar. De datum van de top is nochtans al enkele jaren gekend. Dat we nu tijdens de top er nog niet uitgeraken en nachtjes moeten doordoen om toch iets op papier te kunnen zetten, is ronduit stuitend. Wat bezielde de politici de afgelopen jaren om dit steeds weer voor zich uit te schuiven terwijl dit zo prangend is?
Het enige antwoord: angst kiezers te verliezen met langetermijnplannen. Het doet me wat denken aan de vorige top met Marghem (federaal). Dat was ronduit lachwekkend. Te bedenken dat we daarvan de toekomst van jongere generaties laten afhangen, stoot mij als vader tegen de borst. Maar wat kunnen we doen?

Foto: Belga

Hail to the youngstersDe adolescenten van vandaag begrijpen het. Zij voelen de bui al hangen, veel meer dan hun ouders of grootouders en het is dankzij die jongeren dat we het onderwerp zonder schaamrood op de wangen kunnen bespreken. Hun acties van de afgelopen jaren hebben dan ook een stempel gedrukt op de klimaatbeweging. Hun boodschap is duidelijk: 'zet ons niet weg als lastpakken, maar beschouw ons als partners, nu en in de toekomst.' Zolang de politiek weinig beweegt of wat in de marge blijf morrelen, zullen ze van zich blijven laten horen. Ik vind dat goed, het is democratie ten top. Iedereen moet zijn stem kunnen laten horen, ook diegenen die nu nog geen bolletje kunnen kleuren. En ik sta met hen op de barricades, door erover te schrijven, door zelf inspanningen te leveren die misschien aanvankelijk maar kleine rimpeltjes in het water zijn, maar op termijn hun effect niet missen. Door samenwerkingen aan te gaan, de politiek en instanties te pushen om vernieuwende technologie te kunnen lanceren in een anders door bureaucratie geteisterd land. We kunnen als ouders uiteraard meer, maar als je al tot hier bent geraakt met het lezen, ben ik ervan overtuigd dat jij ongetwijfeld al goed bezig bent.

Wat kunnen we dan doen in ons kleine landje?


Een vaak gebruikt argument om iets te doen aan de klimaatproblematiek, is de juiste stem uit te brengen. 'Het begint in het stemlokaal' ... Misschien, maar zoals je weet is er een verschil tussen dingen beloven en waarmaken en we zijn in BE toch wel wat in dat bedje ziek. 'We kunnen, we zullen en we gaan ...' klinkt mooi, maar wordt te vaak uitgehold. Bovendien zijn het niet jaarlijks verkiezingen en kunnen we niet wachten op de volgende generatie politici om actie te ondernemen.


Neen, we moeten voor het klimaat naar onze eigen situatie kijken, wat kunnen wij doen, hoe kunnen wij ons steentje bijdragen? We hoeven immers niet op de politiek te wachten om impact te hebben, hoe klein ook.

Koop lokaal


Koop lokaal en verlaag op die manier je voetafdruk. Moet die rode wijn uit Californië of Chili komen of mag het ook Franse zijn? Door het transport te verlagen, verminder je uiteraard de voetafdruk van je aankoop.Verplaats je anders

Let op verpakking

Koop verpakkingsbewust

Sommige dingen die we kopen zijn werkelijk oververpakt, wat niet alleen slecht is voor de productie-uitstoot, maar ook voor het milieu.Pas je dieet aan

Het klinkt cliché, maar minder zuivel of vlees eten heeft wel degelijk een zeer grote impact op je voetafdruk. In Planeet Frank, de podcast van Frank Deboosere, interviewt hij een doctoraatsstudente die de milieu-impact van onze eetgewoontes in kaart brengt. Globaal genomen kost het 1000 liter water om 1 liter melk te produceren. In Europa zou dat ongeveer 500 liter zijn. Laat dat even bezinken. Je wil niet weten hoeveel liter water en hoeveel soja (uit Brazilië) een koe nodig heeft om een hamburger te 'produceren'. En dan hebben we het nog niet gehad over de landoppervlakte. Om aan de toenemende vraag van vlees te voldoen, verdwijnen tropische regenwouden aan een sneltempo. Sojateelt komt er in de plaats om als voedsel te exporteren voor de veeteelt. De CO2-impact van de vleesindustrie en het verdwijnen van de wouden om die uitstoot te bufferen is enorm.Investeer, indien mogelijk

Is het werkelijk nodig om de wagen naar de bakker te nemen? Wat met de fiets of een stevige wandeling? Is je bestemming niet te bereiken met de trein? Dien je werkelijk te vliegen?

En als je toch zou vliegen, misschien kan je eens kijken naar initiatieven om je voetafdruk te compenseren. Heel vaak bieden luchtvaartmaatschappijen die opties aan. 

Pak het slim aan

De moeilijkste kwestie is waarschijnlijk geld. Wil je thuis je voetafdruk verlagen, dan is je woning best energiezuinig, verwarm je niet langer met gas, wek je zo goed als mogelijk je eigen stroom op en sla je die op waar mogelijk. Je eigen stroom zou je ook kunnen gebruiken om je elektrisch te verplaatsen. Heel wat, mét een serieus kostenplaatje. Hopelijk weet de overheid daar een antwoord op, want laten we duidelijk wezen, de transitie mag niet een akkefietje van de happy few worden.

Je kan tegen smart devices zijn, maar ze zijn er echt wel om je het leven te vergemakkelijken, maar ook om stroom te besparen. Klassieke thermostaten bijvoorbeeld draaien volgens een programma en aan een ingestelde temperatuur. Het kan dus zijn dat ze aanspringen op momenten waarop je niet thuis bent. Slimme thermostaten weten wanneer je thuis of onderweg naar huis bent en zullen enkel ruimtes verwarmen die je dan nodig hebt. Ben je niet thuis, dan wordt er niet onnodig gestookt. Dat kan je tot 25% minder gas- of elektriciteitsverbruik en dus minder CO2-verbruik opleveren. Idem met slimme verlichting, slimme sturing van zonnestroom, slim meten van verbruik, slim laden, e.a.

Onze filosofie


Er zijn uiteraard nog talloze voorbeelden van zaken die we zelf kunnen ondernemen. We zullen het niet nalaten om die tips op regelmatige basis met jou te delen. We komen dan meteen ook tot de kern van onze missie. Wij willen immers niet het zoveelste bedrijf zijn dat laadoplossingen aanbiedt, neen, we willen een bedrijf zijn dat meedenkt, dat de markt volgt en uitkijkt naar energieoplossingen waar iedereen wel baat bij heeft en die verder reiken dan het verhaal van elektrische mobiliteit. Wij willen samen met jou zoeken naar hoe we als individuen of bedrijven ons steentje kunnen bijdragen zodat we de generaties na ons in de ogen kunnen kijken. Dat is onze missie, een inclusief verhaal waar luisteren, zoeken en aanbieden hand in hand samengaan en ervoor zorgt dat er geen taboes meer zijn wanneer we het hebben over energie en klimaat. 


Laten we hopen dat die taboes ook op COP26 doorbroken worden. Of beter, misschien moeten we allemaal een minitop houden in onze huiskamer. Misschien moeten we daarmee beginnen.Wil je het onderwerp energie en klimaat graag tot bij een breder publiek krijgen op een toegankelijke manier, gecombineerd met huis-, tuin- en keukenoplossingen? Boek me dan voor een lezing.

Tim Briers

 
 
 
 
 
Bedrijf
Inwoners gemeente
Organisatie